اخبار و مقالات2019-05-26T12:23:53+03:30

اخبار و مقالات

ارتباط مصرف شیر و لبنیات با عملکرد شناختی

شناخت به فرآیندهای ذهنی شامل توجه، تمرکز، حافظه ، قضاوت و استدلال اطلاق می شود. عملکرد بهتر شناختی، در کودکان همراه با دستاوردهای بهتر تحصیلی است و در بزرگسالی و سنین میانسالی نیز با کارکرد شغلی و کیفیت زندگی بهتر مرتبط است. تقریبا همه بزرگسالان با افزایش سن درجاتی از اختلال شناختی را تجربه می کنند. با توجه به اهمیت عملکرد شناختی و ارتباط آن با توانایی های تحصیلی و شغلی و کیفیت زندگی، شناسایی عوامل مرتبط با شناخت و عوامل خطری که منجر به اختلال در عملکرد شناحتی می شوند، حائز اهمیت است. بر اساس شواهد موجود به نظر [...]

روش های فرآوری پودر آب پنیر

آب پنیر محصول جانبی تولید پنیر با کازئین به دلیل حجم زیاد و ترکیبات مغذی جزء بسیار مهم کارخانه جات لبنی است. به ازاء هر kg2-1 تولید پنیر kg8-9 آب پنیر به دست می آید. تخمین جهانی تولیدآب پنیر در حدود 190 میلیون تن در سال می باشد که از این مقدار تنها 50% مورد فرآیند قرار می گیرد. با وجود این که آب پنیر به دلیل داشتن کاربردهای بسیار در صنعت غذا و دارو می تواند مورد توجه قرار بگیرد اما گاهی به عنوان فاضلاب کارخانجات لبنی تلقی می گردد که به دلیل بار آلی بالایی که دارد مشکلات [...]