Technology

Home/Tag: Technology

ارتباط مصرف شیر و لبنیات با عملکرد شناختی

2019-04-23T10:40:45+03:30

شناخت به فرآیندهای ذهنی شامل توجه، تمرکز، حافظه ، قضاوت و استدلال اطلاق می شود. عملکرد بهتر شناختی، در کودکان همراه با دستاوردهای بهتر تحصیلی است و در بزرگسالی و سنین میانسالی نیز با کارکرد شغلی و کیفیت زندگی بهتر مرتبط است. تقریبا همه بزرگسالان با افزایش سن درجاتی از اختلال شناختی را تجربه می کنند. با توجه به اهمیت [...]

ارتباط مصرف شیر و لبنیات با عملکرد شناختی2019-04-23T10:40:45+03:30

روش های فرآوری پودر آب پنیر

2019-05-22T16:27:40+03:30

آب پنیر محصول جانبی تولید پنیر با کازئین به دلیل حجم زیاد و ترکیبات مغذی جزء بسیار مهم کارخانه جات لبنی است. به ازاء هر kg2-1 تولید پنیر kg8-9 آب پنیر به دست می آید. تخمین جهانی تولیدآب پنیر در حدود 190 میلیون تن در سال می باشد که از این مقدار تنها 50% مورد فرآیند قرار می گیرد. با [...]

روش های فرآوری پودر آب پنیر2019-05-22T16:27:40+03:30